Strefazero.org
https://strefazero.org/forum/

8. Międzynarodowa Szkoła Energetyki Jądrowej
https://strefazero.org/forum/viewtopic.php?f=3&t=1414
Strona 1 z 1

Autor:  forumatomowe [ 23 wrz 2015 11:22 ]
Tytuł:  8. Międzynarodowa Szkoła Energetyki Jądrowej

Kontynuując tradycję poprzednich lat, Narodowe Centrum Badań Jądrowych wspólnie z Przedsiębiorstwem Państwowym Zakład Unieszkodliwiania Odpadów Promieniotwórczych organizują VIII Międzynarodową Szkołę Energetyki Jądrowej, która odbędzie się w dniach 26-30 października 2015 roku w Warszawie, w Świerku i w Różanie.

Szkoła poświęcona będzie zagadnieniom renesansu energetyki jądrowej, wpływu małych dawek promieniowania na zdrowie, postępowania z odpadami promieniotwórczymi, medycyny nuklearnej oraz wdrażania energetyki jądrowej na przykładzie Wielkiej Brytanii. Przedstawione po-wyżej tematy będą prezentowane głównie w języku angielskim, ale z zapewnieniem kompetentnego tłumaczenia symultanicznego na język polski.

VIII Międzynarodowa Szkoła Energetyki Jądrowej kierowana jest do nauczycieli i studentów, pracowników administracji i urzędów publicznej, samorządów lokalnych, służb mundurowych, inwestora elektrowni jądrowej, przedsiębiorstw, uczelni oraz instytutów zaangażowanych w pro-gram budowy elektrowni jądrowej w Polsce, a także wszystkich zainteresowanych prezentowaną tematyką.

W czasie pięciu dni trwania Szkoły wykłady będą przedstawione dla wszystkich uczestników, a ponadto zorganizowane zostaną warsztaty w dwóch turach, każda po dwie grupy, które odbędą się w reaktorze MARIA, w laboratoriach badawczych Instytutu oraz w KSOP Różan. Uczestnicy mogą dokonać wyboru dat uczestnictwa w warsztatach w chwili rejestracji.

Nowością w tegorocznej edycji Szkoły będzie wstępna sesja w NCBJ Swierk, poświęcona wy-kładom i ćwiczeniom w zakresie promieniowania jonizującego i ochrony radiologicznej, która będzie poprowadzona przez zespół prof. dr hab. Ludwika Dobrzyńskiego. W oparciu o dotychczasowe doświadczenie, wprowadzamy obok workshopów w NCBJ, ZUOP i KSOP Różan, również sesje treningowe w części wykładowej Szkoły. W tym roku będą one dotyczyły procesu wyboru i oceny lokalizacji dla elektrowni jądrowych oraz problematyki przetwarzania i składowania nisko i średnio-aktywnych odpadów promieniotwórczych.

Podobnie jak w poprzednich latach większość wykładów będzie prowadzona przez zagranicznych ekspertów z różnych krajów. Będą oni prezentowali rzeczywistą ekspercką wiedzę w wy-branych dziedzinach, szczególnie interesujących społeczeństwo polskie na obecnym etapie rozwoju PPEJ.

Zapraszamy do udziału w Szkole. Szczegółowe informacje znajdują się w załączonej broszurze oraz na stronie internetowej: www.szkola-ej.pl.

Zgłoszenia przyjmujemy drogą elektroniczną poprzez formularz rejestracyjny. Dla studentów, doktorantów i zorganizowanych grup oferujemy zniżki.

Strona 1 z 1 Strefa czasowa: UTC + 1
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
http://www.phpbb.com/